FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Login Form

Marketing

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Magazin "Reviri Srbije"

Baner

List Ribolov

Baner
USRD „SARAN“ TEOČAK
PDF Štampa El. pošta

UDRUZENJE SPORTSKO RIBOLOVNO DRUSTVO „SARAN“ TEOCAK

Od 1984 godine pa do 1991 godine jezerom Snijeznica je gazdovalo udruzenje sportsko ribolovno drustvo „Saran“ Bijeljina sekcija „Saran“ Teocak. Brigu o jezeru od 1997 godine preuzima udruzenje gradjana sportsko ribolovno drustvo „Saran“ Teocak.

ZAPISNIK

SA ODRZANE OSNIVACKE SKUPSTINE UDRUZENJA GRADJANA U

SPORTSKO RIBOLOVNO DRUSTVO“SARAN“ TEOCAK

Prva osnivacka Skupstina udruzenja gradjana radi osnivanja Sportsko ribolovnog drustva „Saran“ Teocak odrzana je u Teocaku dana 24.04.1997 godine.

Za ovu Skupstinu predlozen je sledeci:

DNEVNI RED

1.Donesenje odluke o osnivanju Sportsko ribolovnog drustva „Saran“ Teocak

2.Razmatranje i usvajanje ugovora o udruzivanju u Sportsko ribolovni Savez TPK Tuzla, kao i razmatranje i usvajanje statuta Saveza SRD TPK i statuta Sportsko ribolovnog drustva „Saran“ Teocak.

3.Razmatranje i usvajanje poslovnika o radu skupstine SRD „Saran“ Teocak

4.Izbor organa udruzenja IO, predsjednika, zamjenika i sekretara.

5.Tekuca pitanja.

-Usvajanje odluke o visini clanskog doprinosa za 1997 godinu.

-Izbor i imenovanje ribocuvara za 1997 godinu.

Radu prve osnivacke skupstine udruzenja gradjana za formiranje Sportsko ribolovnog drustva prisustvovalo je 31 gradjanin sto je potvrdjeno potpisima (prilog spisak) te nakon predlozenog dnevnog reda od strane predsjedavajuceg Mehic Dzevada, jednoglasno je prihvacen dnevni red, skupstina nastavlja rad.

Nakon rasprave po prvoj tacci dnevnog reda jednoglasno je prihvacen prijedlog i donesena odluka.

I.ODLUKA

Udruzenje gradjana svojim potpisima i iskazanom voljom da se osnuje: Udruzenje gradjana Sportsko ribolovno drustvo „Saran“ Teocak sa sjedistem u Teocaku bb.

Nakon rasprave po drugoj tacci dnevnog reda donosi se:

II.ODLUKA

Prihvata se ugovor o udruzivanju u Sportsko ribolovni savez TPK. Ovlascuje se da u ime Udruzenja gradjana Sportsko ribolovnog drustva „Saran“ Teocak, ima ugovor potpisati Horic Resid.

Usvaja se bez primjedbi statuta Saveza Sportsko ribolovnih drustava TPK.

Usvaja se bez primjedbi statut udruzenja gradjana Sportsko ribolovnog drustva ,Saran“ Teocak.

Po trecoj tacci dnevnog reda jednoglasno je donesena:

III.ODLUKA

Usvaja se poslovnik o radu skupstine i delegata i u cjelosti se prema prilozenom spisku prihvataju delegati sa verifikovanim mandatom i za naredne sazive skupstine udruzenja gradjana Sportsko ribolovnog drustva „Saran“ Teocak.

Po prijedlogu predsjedavajuceg skupstina je nakon provedene rasprave, a po cetvrtoj tacci dnevnog reda donijela:

IV.ODLUKA

Da se predlozeni kandidati IO, Nadzornog odbora, Disciplinsku komisiju imenuju na cetiri godine.

Da se u Izvrsni odbor SRD“Saran“ na cetiri godine bira sedam clanova iz reda skupstine.

Da se Nadzorni odbor SRD „Saran“ Teocak na cetiri godine bira pet clanova iz reda skupstine.

Da se u Disciplinsku komisiju SRD „Saran“ Teocak na cetiri godine iz reda skupstine bira tri clana i tri zamjenika.

Pod tackom tekucih pitanja skupstina je nakon rasprave donijela:

V.ODLUKA

Prihvata se clanski doprinos ribolovaca za 1997. godinu kako slijedi i to :

- SENIORI 20+2 DM /22 DM

- PENZIONERI 15+2 DM/17 DM

- RVI i Por.poginulih 15+2 DM/17 DM

- OMLA.ZENE i OMLADINKE 10+2 DM/12 DM

- PIONIRI-KE 5+2 DM/7 DM

Dnevne dozvole za strane turiste 10 dm, za domace po cijeni od 5 dm. Dnevne dozvole nose i raspolazu ribocuvari.

Nakon provedene rasprave o izboru i imenovanju clanova IO, Disciplinske komisije, Nadzornog odbora i ribocuvara, supstina je jednoglasno izabrala za :

Predsjednika Izvrsnog Odbora (ujedno i predsjednika skupstine) izabran na cetiri godine HORIC RESID

Zamjenik prredsjednika IO na cetiri godine bira se AVDICEVIC DzEVAD

Za sekretara IO bira se MEHIC ELEZ

Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je HUSIC BAKIR

Za zamjenika predsjednika NO je izabran MEHIC DzEVAD

Za predsjednika disciplinske komisije izabran je HASANOVIC SAHBAZ

Za zamjenika predsjednika DK izabran je ABDULAHOVIC BEGDZET

Za ribocuvare izabrani su MUSTAFIC KAMIL i MUJCINOVIC AHMET

Posto je dnevni red iscrpljen predsjedavajuci je zakljucio rad skupstine udruzenja gradjana Sportsko ribolovnog drustva „Saran“ Teocak u 19 casova(24.04.1997.god).

Savez Sportsko ribolovnih drustava TPK

Skupstina Sportsko ribolovnog drustva

„Saran“ Teocak

Broj 1/97 HR

Teocak 24.04.1997.god.

Udruzenje gradjana Sportsko ribolovnog drustva „Saran“ Teocak na prvoj godisnjoj skupstini drustva odrzanoj 24.04.1997. godine u Teocaku donijela je :

ODLUKA

Da se Izvrsni odbor Sportsko ribolovnog drustva „Saran“ Teocak na mandat od cetiri godine izabere sedam clanova i to :

- HORIC RESAD

- AVDICEVIC FAHRUDIN

- NIKICEVIC IRFAN

- MEHIC ELEZ

- AVDICEVIC DzEVAD

- HUSIC BAJAZID

- MUJCINOVIC AHMET

Predsjednik Izvrsnog odbora i zakonski zastupnik SRD „Saran“ Teocak je HORIC RESID

Zamjenik predsjednika Izvrsnog odbora je : AVDICEVIC DzEVAD

Sekretar SRD „Saran“ Teocak je : MEHIC ELEZ

Prema ovlascenju skupstine Udruzenja gradjanja Sportsko ribolovnog drustva „Saran“ Teocak i za imenovana i izabrana predstavljaju i zastupaju Udruzenje gradjana Sportsko ribolovnog drustva „ Saran“ Teocak i potpisnici su kod SDK-a Tuzla.

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja (24.04.1997.god.).

Savez Sportsko ribolovnih drustava

TPK Tuzla

Skupstina Sportsko ribolovnog drustva

„Saran“Teocak

Broj 2/97 HR

Teocak 24.04.1997. god.

Udruzenje gradjana Sportsko ribolovnog drustva „Saran“ Teocak , na prvoj godisnjoj skupstini drustva odrzanoj 24.04.1997. godine.

ODLUKA

Da se Nadzorni odbor Sportsko ribolovnog drustva „Saran“ Teocak na mandat od cetiri godine izaberu i to :

- HUSIC BAKIR - predsjednik

- MEHIC DzEVAD – zamjenik

- HUSIC ABDULAH – clan

- SALKANOVIC SECKAN – clan

- CELIKOVIC RAMIZ – clan

Za clanove disciplinske komisije na mandat od cetiri godine izabrani su :

- HASANOVIC SAHBAZ - predsjednik

- ABDULAHOVIC BEGDzET - zamjenik

- BEGIC IBRICA - clan

Za zamjenike disciplinske komisije izabrani su :

- TUTIC SENAD – zamjenik predsjednika

- DzUZDANOVIC MEJSUR - zamjenik

- NUKIC RESUL – clan

Za drustvenu kontrolu i ribocuvare na jezeru Snijeznica i vodotokovima na SRD „Saran“ Teocak izabrani su :

- KAMIL MUSTAVIC – vodja ribocuvarske sluzbe

- MUJCINOVIC AHMET – zamjenik

Treci clan ribocuvarske sluzbe i kontrole odredjuje izvrsni odbor po potrebi uz pismeni nalog kontroli.

Ova odluka stupa na snagu odmah (24,04.1997, godine).

Predsjednik IO i Skupstine

HORIC RESID sr.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON

MINISTARSTVO PRAVDE

Broj 06-213-7027/97

Tuzla 13.05.1997.god

Na osnovu clana 10. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona(Sl.novine TPK br 3/94), clana 23. stav 3. i clana 27. Zakona o udruzivanju gradjana (Sl.novine FBIH br. 6/95), odlucujuci o zahtjevu Udruzenja gradjana Sportsko ribolovno drustvo „Saran“ Teocak za upis u registar udruzenje gradjana Tuzlansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo pravde donosi sledece.

RIJESENJE

Odobrava se upis Udruzenja gradjana Sportsko ribolovno drustvo „Saran“ Teocak u registar udruzenja gradjana Tuzlansko – podrinjskog kantona.

Udruzenje je upisano u registar udruzenja gradjana Tuzlansko – podrinjskog kantona I, pod rednim brojem 210, dana 13.05.1997. godine.

Naziv udruzenja je : Udruzenje gradjana Sportsko ribolovno drustvo „Saran“ Teocak.

Skraceni naziv udruzenja je : UGSRD „Saran“ Teocak.

Sjediste udruzenja je : Teocak-Lovacko udruzenje bb

Osnovni sadrzaj djelatnosti udruzenja je :

Planiranje, razvoj, programiranje sportskog ribolova, takmicarskih aktivnosti u ovom sportu, stalna briga na unapredjenju i zastiti ribolovnih voda i zastiti covjekove prirodne sredine.

Udruzenje ce djelovati na podrucju opstine Teocak.

Udruzenje zastupa i predstavlja Horic Resid – predsjednik, Avdicevic Dzevad – zamjenik i Mehic Elez – sekretar

Danom upisa u registar udruzenje stice svojsvo pravnog lica.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON

MINISTARSTVO PRAVOSUDJA I PRAVDE

Broj 06/1-05-1223/03

Tuzla 14.02.2003.god.

Na osnovu clana 7. Zakona o ministarsvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (Sl. Novine TK broj 17/00), clan 26.st.2. i clana 33.stav 2.Zakona o udruzivanju i fondacijama (Sl. Novine FBIH, br. 45/02), Ministarsvo pravosudja i uprave Tuzlanskog kantona, odlucujuci po zahtjevu Udruzenja gradjana Sportsko ribolovno drustvo „Saran“ Teocak, za upis promjena u registar udruzenja Tuzlanskog kantona, donosi slijedece:

RIJESENJE

Odobrava se upis promjena, kako slijedi:

1.Udruzenje gradjana Sportsko ribolovno drustvo „Saran“ Teocak vrsi promjenu naziva tako sto je sada naziv Udruzenje Sportsko ribolovno drustvo „Saran“ , promjenu skracenog naziva tako sto je umjesto ranijeg skracenog naziva UGSRD „Saran“ Teocak sada skraceni naziv: Udruzenje „Saran“.

2.Razrjesavaju se raniji clanovi Izvrsnog odbora Udruzenja Horic Resid, Avdicevic Dzevad, Nakicevic Irfan, Mehic Elez, Avdicevic Fahrudin, Husic Bajazid i Mujcinovic Ahmed.

3.Imenuju se clanovi Upravnog odbora Udruzenja Sportsko ribolovno drustvo „Saran“ : Avdicevic Dzevad, Horic Resid, Hasanovic Huso, Velija Hebib i Hasandzikovic Ekrem.

4.Udruzenje Sportsko ribolovno drustvo „Saran“ predstavljaju i zastupaju: Avdicevic Dzevad – predsjednik udruzenja, Horic Resad – zamjenik predsjednika Udruzenja, a prestaje pravo predstavljanja i zastupanja Mehic Elezu, sekretaru Udruzenja.

5.Promjena naziva, skracenog naziva, imenovanje clanova Upravnog odbora i imena i prezimena lica ovlastenih za predstavljanje i zastupanje kako je navedeno u predhodnim stavovima upisane su u Registar udruzenja gradjana u knjigu I, pod rednim brojem 210, dana 14.02.2003.godine.

Sjediste udruzenja: TEOCAK

Adresa: SNIJEZNICA BB

Identifikacioni broj: 4209551800009 (registrovan u poreznoj upravi Federacije BIH kantonalni ured TUZLA)

Oblik organizavanja: Sportsko udruzivanje

Sifra djelatnosti: 92623

Maticni broj: 1777858

Ziro racun: 132 – 270 – 03097607 – 90

Kontak telefoni: 061/639-768 , 061/146-847 , 062/398-199

Broj clanova: 2008 god. 155

Broj katrgorija: 5

Godisnja dozvola: 100 km

Dnevna dozvola: 10 km